CZ | EN

MUDr. Soňa Rašková

Obor stomatologie vystudovala na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze (odpromovala v roce 2002). Tříletou postgraduální praxi absolvovala v soukromé ordinaci v Praze 10. Po získání licence pokračovala v soukromé praxi v Praze, kde se věnovala zejména estetické záchovné stomatologii a protetice a endodontii. Od roku 2009 pracuje ve vlastní praxi.

 

Zúčastňuje se řady teoretických i praktických odborných kurzů s domácí i mezinárodní účastí. Je členkou ITI ( International Team for Implantology).

Specializované kurzy a kongresy:

2014 - 6. výroční kongres České endodontické společnosti

2014 - III. Č-S orthodontický kongres, Olomouc - V. Kokich j.

2014 - "Parodontologie jako klíč k zubnímu lékařství" (MUDr. Jan Streblov)

2014 - 7. výroční kongres ČADE - Oral Design - snímatelná protetika

2014 - Don't Miss The Swiss - Adhesive Reconstruction of Vital and Non-vital Teeth

2014 - Změny a novinky v privátní zubní praxi (Ing. Jiří Šusta)

2014 - Odborný kongres - Řešení rizikových situaci v lokální anestezii

2013 - 5. výroční kongres České endodontické společnosti, o. s.

2013 - Pedostomatologie (MUDr. Katarína Cyprichová)

2013 - ZirkoniaSession

2013 - Fotografování pro zubaře (MUDr. Martin Tomeček)

2013 - Nové trendy v endodoncii, jednonástrojová onedodoncie, newtron technologie v endodoncii, endo ošetření od A do Z (Doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc.)

2013 - Nepřímá kompozitní onlay (Italdent s.r.o)

2012 - Poslední vývoj a poznatky v chirurgické endodoncii (Arnoldo Castellucci, MD, DDS)

2012 - Jste zorganizovaní a profesionální? (Italdent s.r.o.)

2012 - Chirurgicko-protetický implantologický kurz: ošetření estetické oblasti zubními implantáty - live operace (Dr. Krug, Dr. Procházka)

2012 - Začlenění mikroskopu do endodoncie z pohledu managementu, marketingu a ekonomie (MUDr. Jiří Škrdlant)

2012 - Klinické ošetření periimplantitidy a gingiválních recesů (Dr. med. dent. Otto Zuhr)

2012 - 4. výroční kongres České endodontické společnosti

2012 - 5. výroční kongres ČADE – Materiály a technologie v dentální estetice

2011 - Hradecký dentální vzdělávací institut – Paradontologie –přehledová přednáška (MUDr. Jan Streblov)

2011 - Problematické případy v léčebně parodontitidy – IKEM (prof. Dr. med. Peter Eickholz)

2011 - První pomoc v ordinaci zubního lékaře (MUDr. Vladivoj Tuzar)

2011 - 4. výroční kongres ČADE 2011 – Minimální invazivní estetika

2011 - Novinky a trendy v endodoncii (Dr. Boaz Shay)

2011 - Úspěšná endodoncie v denní praxi – IKEM (prof. Dr. med. dent M. Hulsmann)

2010 - Endodontické sympozium (prof. Shimon Friedman)

2010 - 3. výroční kongres ČADE 2010 - Týmová spolupráce

2010 - 2. výroční kongres České endodontické společnosti

2010 - Protetika trochu jinak – MUDr. Petr Barták

2010 - Endodoncie v denní praxi – IKEM (prof. Dr. med. dent M. Hulsmann)

2010 - Miniimplanáty podle Sendaxe – MUDr. Petr Barták

2009 - kongres ČADE - Harmonie úsměvu - D. Massironi, N. Bichacho, A. Waning, M. Cevallos a další

2008 - Dostavba endodonticky ošetřených zubů - Prof. Dr. med. dent. D. Edelhoff

2008 - Estetika v parodontologii, záchovné stomatologii, implantologii (Dr. med. dent. W. Westermann)

2008 - kongres ČADE - Úsměv prostřednictvím moderních technologií

2004, 2003, 2002 - Pražské dentální dny

2002 - ICDE - Adhesive Restorations (Dr. G. Unterbrink)

2000 - měsíční stáž současně na Department of Maxillofacial Surgery, University de la Laguna in Tenerife, Spain a v soukromé implantologické praxi - Dr. Pablo Furelos Toral.

Otázky:

Stomatologii jsem si jako povolání vybrala, protože...

Spojuje medicínu, precizní řemeslo a uměleckou tvořivost.

Co považujete za cíl své práce?

Především co nejvíce spokojených a s důvěrou se vracejících pacientů.

Na své práci mám ráda...

Velkou rozmanitost. Tím nemyslím jen práci samotnou. Setkávám se s lidmi různého věku a rozdílných povah. Z toho vyplývá, že existuje spousta odlišných názorů na to, co je zdravé, čisté a estetické.

Rodina nebo kariéra.

Jako matka se snažím najít téměř nedostižnou rovnováhu mezi rodinou a kariérou.

Kde se vidíte za deset let?

Není dobré si klást malé cíle. Chtěla bych stále rozvíjet fungující praxi se sehraným týmem, který bude držet krok s novými technologiemi a pracovními postupy.

Co byste vzkázala Vašim pacientům?

Chci Vás co nejrychleji zbavit Vašeho trápení a podílet se na zdokonalování Vašeho spokojeného úsměvu.

Jaké vlastnosti by neměly podle Vás žádnému lékaři chybět?

Svědomitost, poctivost, stálý zájem o obor, empatie. V našem odvětví nesmí chybět manuální zručnost a smysl pro detail.

Jaké jsou Vaše zájmy a koníčky?

Mým největším zájmem je moje rodina. Dále pak hory v jakoukoli roční dobu, turistika, lyžování, Power - Yoga, tanec a kultura.

Jak si nejlépe odpočinete?

Při posezení s přáteli, procházkami a poslechem hudby.