CZ | EN

MUDr. Kateřina Bardiovská Tylová

Obor stomatologie vystudovala na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Během studií se zaměřila především na estetickou a záchovnou stomatologii a toto zaměření dále mimo jiné rozvíjela na odborných kurzech v České republice i v zahraničí (např. v Lichtenštejnsku) nebo na stážích (např. na fakultě stomatologie Alexandrijské univerzity v Egyptě). Se svou odbornou prací na téma řízené tkáňové regenerace se na 1. studentské vědecké konferenci pregraduální medicíny umístnila v první desítce.

Postgraduální studium absolvovala na soukromé stomatologické klinice v Praze, kde se v největší míře věnovala endodoncii. Své zkušenosti z tohoto období zúročila i v publikační činnosti, především ve spolupráci s MUDr. Alexandrou Kašťákovou, Ph.D.

Po získání licence začala samostatně provozovat stomatologickou ordinaci v pražském centru zubní péče Dentaktiv, kde získávala a prohlubovala své zkušenosti především v endodoncii, ale i estetické stomatologii.

„Otevření nového centra zubní péče Dentyl mi umožní rozšiřovat další služby dle mých představ a vysokých nároků, které kladu na sebe i na svou práci.“

Moje motto: Každý člověk je naplněn silou, kterou může použít ku prospěchu svému i ostatních… Kdyby každý člověk viděl v tom, co vykonává, zázrak, svět by byl útulnější a laskavější

Otázky:

Stomatologii jsem si jako povolání vybrala, protože...

je to obor, plný tvůrčí manuální práce, kde se léčba pojí s estetikou a zároveň je zde velmi důležitá psychologie. Takové spojení mě velmi naplňuje.

Co považujete za cíl své práce?

Cílem je pro mě pacientova i má spokojenost s výsledkem mojí práce.

Co máte na své práci ráda?

Osobní kontakt s lidmi. Zejména potom skutečnost, že mohu pacientům pomoci - ať už se to týká jejich zdraví nebo zvýšení sebevědomí.

Rodina nebo kariéra?

Harmonické a pevné rodinné zázemí mi umožňuje naplno se věnovat mé práci a dosahovat výsledků, se kterými jsem spokojená.

Kde se vidíte za deset let?

Mým cílem je vybudování zubního centra, kam se všichni klienti budou rádi vracet, budou dostávat nejmodernější péči a budou ho navštěvovat beze strachu nejen dospělí, ale i děti. To je cíl na celý život a bude si vyžadovat každodenní úsilí.

Jaké vlastnosti by neměly podle Vás žádnému lékaři chybět?

Těch vlastností je celá řada, ale byla by to především: svědomitost, spolehlivost, pracovitost, schopnost empatie a schopnost poučit se z chyb druhých i vlastních. Nikdo nejsme dokonalí, ale měli bychom se snažit dokonalosti alespoň přiblížit…

Jak si nejlépe odpočinete?

Nejvíce mě nabíjejí pravidelné procházky v přírodě s naším psem.

Jaké jsou Vaše zájmy, koníčky?

Nezbývá příliš času na zájmy, ale velmi ráda maluji a zajímá mě architektura a design. Tanec mě provází už od dětství. Cestování a poznávání jiných zemí a kultur je pro mě jedním z nejhezčích zážitků.

Co byste vzkázala Vašim pacientům?

Velmi se na Vás těším. A nezapomeňte, že prevence je nejlepší, nejzdravější a nejlevnější péče o Vaše zuby.